از تدفین ۲ شهید تا برگزاری کنگره ۱۷۵ شهید غواص در گیلان

از تدفین ۲ شهید تا برگزاری کنگره ۱۷۵ شهید غواص در گیلان

تدفین دو شهید گمنام، لغو سخنرانی زاکانی و برگزاری کنگره ۱۷۵ شهید غواص از مهمترین اخبار دانشگاه‌های گیلان در شش ماه دوم سال ۹۴ بود.

از تدفین ۲ شهید تا برگزاری کنگره ۱۷۵ شهید غواص در گیلان

(image)

تدفین دو شهید گمنام، لغو سخنرانی زاکانی و برگزاری کنگره ۱۷۵ شهید غواص از مهمترین اخبار دانشگاه‌های گیلان در شش ماه دوم سال ۹۴ بود.
از تدفین ۲ شهید تا برگزاری کنگره ۱۷۵ شهید غواص در گیلان

خرید غذا

هنر