ارمنستان حلقه اتصال تجاری ایران به اروپا می‌شود

شرکت های باربری ایران و ارمنستان قصد دارند در آینده نزدیک ۲ محموله کانتینری از ایران به اروپا به صورت آزمایشی ارسال کنند.