اردوغان فدراسیون فوتبال را هم شخم زد

اردوغان فدراسیون فوتبال را هم شخم زد

در ادامه بازداشت‌ها و پاکسازی‌های گسترده در ترکیه ۱۰۵ کارمند فدراسیون فوتبال این کشور نیز به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام برکنار شدند.

اردوغان فدراسیون فوتبال را هم شخم زد

(image)

در ادامه بازداشت‌ها و پاکسازی‌های گسترده در ترکیه ۱۰۵ کارمند فدراسیون فوتبال این کشور نیز به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام برکنار شدند.
اردوغان فدراسیون فوتبال را هم شخم زد

فیلم سریال آهنگ