اردوغان: از آمریکا می‌خواهم که گولن را به ترکیه تحویل دهد

اردوغان: از آمریکا می‌خواهم که گولن را به ترکیه تحویل دهد

رئیس جمهور ترکیه با حضور در جمع هوادارانش در استانبول به سخنرانی پرداخت و گفت که آمریکا می‌خواهم که گولن را به ما تحویل دهد.

اردوغان: از آمریکا می‌خواهم که گولن را به ترکیه تحویل دهد

(image)

رئیس جمهور ترکیه با حضور در جمع هوادارانش در استانبول به سخنرانی پرداخت و گفت که آمریکا می‌خواهم که گولن را به ما تحویل دهد.
اردوغان: از آمریکا می‌خواهم که گولن را به ترکیه تحویل دهد

دانلود سرا