اردوغان: آمریکا عهدشکن است/ واشنگتن متحد ما نیست

اردوغان: آمریکا عهدشکن است/ واشنگتن متحد ما نیست

رئیس جمهور ترکیه غرب را به حمایت از تروریست‌ها متهم کرد و گفت سناریوی کودتا در خارج از این کشور نوشته شده بود.

اردوغان: آمریکا عهدشکن است/ واشنگتن متحد ما نیست

(image)

رئیس جمهور ترکیه غرب را به حمایت از تروریست‌ها متهم کرد و گفت سناریوی کودتا در خارج از این کشور نوشته شده بود.
اردوغان: آمریکا عهدشکن است/ واشنگتن متحد ما نیست

خبرگذاری خوزستان