ارتش سعودی در آستانه فروپاشی است

ارتش سعودی در آستانه فروپاشی است

فرمانده یمنی با اشاره به تشدید درگیری‌ها در نوار مرزی یمن با عربستان گفت: قدرت بازدارندگی نیروهای یمنی، ارتش سعودی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

ارتش سعودی در آستانه فروپاشی است

(image)

فرمانده یمنی با اشاره به تشدید درگیری‌ها در نوار مرزی یمن با عربستان گفت: قدرت بازدارندگی نیروهای یمنی، ارتش سعودی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
ارتش سعودی در آستانه فروپاشی است

باشگاه خبری ورزشی