ادامه موج دستگیری در آمریکا/ ده‌ها معترض به تبعیض نژادی بازداشت شدند

ادامه موج دستگیری در آمریکا/ ده‌ها معترض به تبعیض نژادی بازداشت شدند

در حالی که اعتراضات به اقدامات نژادپرستانه پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان ادامه دارد، رسانه‌ها خبر دادند که نیروهای امنیتی ده‌ها معترض را بازداشت کرده‌اند.

ادامه موج دستگیری در آمریکا/ ده‌ها معترض به تبعیض نژادی بازداشت شدند

(image)

در حالی که اعتراضات به اقدامات نژادپرستانه پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان ادامه دارد، رسانه‌ها خبر دادند که نیروهای امنیتی ده‌ها معترض را بازداشت کرده‌اند.
ادامه موج دستگیری در آمریکا/ ده‌ها معترض به تبعیض نژادی بازداشت شدند

بک لینک قوی

پایگاه خبری مبارز