احداث پل بعثت اروند رود از شاهکارهای مهندسی رزمندگان بود

سردار نامی در یادواره شهدای دانشجوی رشته های فنی مهندسی دانشکده فنی رضوانشهر گفت: احداث پل بعثت روی اروندرود از شاهکارهای مهندسی رزمندگان بود.