احتمال تصویب استقرار بمب افکن های روسی در ایران وجود دارد

احتمال تصویب استقرار بمب افکن های روسی در ایران وجود دارد

سناتور عضو کمیته امنیتی پارلمان روسیه امروز در اظهاراتی از آمادگی نمایندگان برای تصویب استقرار بمب افکن های این کشور در ایران خبر داد.

احتمال تصویب استقرار بمب افکن های روسی در ایران وجود دارد

(image)

سناتور عضو کمیته امنیتی پارلمان روسیه امروز در اظهاراتی از آمادگی نمایندگان برای تصویب استقرار بمب افکن های این کشور در ایران خبر داد.
احتمال تصویب استقرار بمب افکن های روسی در ایران وجود دارد

مد روز