اجازه نمی‌دهیم مسجدالاقصی تقسیم شود/حل بحران آوارگان نباید به ضرر اردن تمام شود

اجازه نمی‌دهیم مسجدالاقصی تقسیم شود/حل بحران آوارگان نباید به ضرر اردن تمام شود

پادشاه اردن با تاکید بر اینکه امان هرگز اجازه تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی را نمی‌دهد اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد برای حل بحران آوارگان سوریه راهکاری به ضرر اردن ارائه شود.

اجازه نمی‌دهیم مسجدالاقصی تقسیم شود/حل بحران آوارگان نباید به ضرر اردن تمام شود

(image)

پادشاه اردن با تاکید بر اینکه امان هرگز اجازه تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی را نمی‌دهد اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد برای حل بحران آوارگان سوریه راهکاری به ضرر اردن ارائه شود.
اجازه نمی‌دهیم مسجدالاقصی تقسیم شود/حل بحران آوارگان نباید به ضرر اردن تمام شود

مجله اتومبیل