اجازه دادن به مقامات سایر کشورها برای تبلیغ علیه کشوری ثالث ناقض موازین حقوق بین المللی است/سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد

اجازه دادن به مقامات سایر کشورها برای تبلیغ علیه کشوری ثالث ناقض موازین حقوق بین المللی است/سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد

در پی برگزاری گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در پاریس، وزارت امور خارجه سفیر فرانسه در تهران را فراخواند.

اجازه دادن به مقامات سایر کشورها برای تبلیغ علیه کشوری ثالث ناقض موازین حقوق بین المللی است/سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد

(image)

در پی برگزاری گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در پاریس، وزارت امور خارجه سفیر فرانسه در تهران را فراخواند.
اجازه دادن به مقامات سایر کشورها برای تبلیغ علیه کشوری ثالث ناقض موازین حقوق بین المللی است/سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد

سیستم اطلاع رسانی