اتحادیه اروپا اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد

اتحادیه اروپا اقدام اخیر رژیم صهیونیستی به مصادره بیش از ۲ هزار دونم از اراضی فلسطینی در دره رود اردن واقع در کرانه باختری به منظور توسعه شهرک‌سازی را به شدت محکوم کرد.