ابراز امیدواری وزیر انرژی اوکراین برای جبران خلأ همکاری با ایران

وزیر انرژی اوکراین گفت: پس از ۱۲ سال که همکاری‌ها درزمینه انرژی متوقف شده بود، آمده ایم تا دوباره این همکاری ها را آغاز کنیم و امیدواریم تا فضای خالی عدم همکاری با ایران در بخش انرژی در سالهای گذشته را با همکاری‌های مجدد با ایران جبران کنیم.