ابتکار: کانون‌های گردوغبار در اختیار داعش است

ابتکار: کانون‌های گردوغبار در اختیار داعش است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صراحتا قول رفع مشکلات گرد و غبار و مشکلات محیط بانان را به مردم می‌دهید؟ گفت: شعار و وعده‌ای را هم نمی‌دهیم که شدنی نباشد.

ابتکار: کانون‌های گردوغبار در اختیار داعش است

(image)

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صراحتا قول رفع مشکلات گرد و غبار و مشکلات محیط بانان را به مردم می‌دهید؟ گفت: شعار و وعده‌ای را هم نمی‌دهیم که شدنی نباشد.
ابتکار: کانون‌های گردوغبار در اختیار داعش است

قدیر نیوز