آیین رونمایی کتاب ردیف سنتور به گویش صبا

آیین رونمایی کتاب ردیف سنتور به گویش صبا

مراسم رونمایی از کتاب ردیف سنتور به گویش صبا تازه‌ترین اثر اسماعیل تهرانی سه‌شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۸ با سخنرانی و اجرای استادان برجسته موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

آیین رونمایی کتاب ردیف سنتور به گویش صبا

(image)

مراسم رونمایی از کتاب ردیف سنتور به گویش صبا تازه‌ترین اثر اسماعیل تهرانی سه‌شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۸ با سخنرانی و اجرای استادان برجسته موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.
آیین رونمایی کتاب ردیف سنتور به گویش صبا