آیین بزرگداشت سالروز حکیم ابوعلی سینا برگزار می‌شود

آیین بزرگداشت سالروز حکیم ابوعلی سینا برگزار می‌شود

آیین بزرگداشت ابوعلی‌سینا به مناسبت اول شهریور ماه روز بزرگداشت این حکیم بزرگ ایران‌زمین در فرهنگسرای ابن‌سینا برگزار می‌شود.

آیین بزرگداشت سالروز حکیم ابوعلی سینا برگزار می‌شود

(image)

آیین بزرگداشت ابوعلی‌سینا به مناسبت اول شهریور ماه روز بزرگداشت این حکیم بزرگ ایران‌زمین در فرهنگسرای ابن‌سینا برگزار می‌شود.
آیین بزرگداشت سالروز حکیم ابوعلی سینا برگزار می‌شود

دانلود آهنگ آذری