آیت الله محمدی عراقی: ظرفیت نخبگان کرمانشاه برای توسعه استان به کارگیری شود

آیت الله محمدی عراقی: ظرفیت نخبگان کرمانشاه برای توسعه استان به کارگیری شود
نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری گفت: بیان مشکلات کرمانشاه از زبان نخبگان استان فرصت برطرف کردن آنها را فراهم می کند.

آیت الله محمدی عراقی: ظرفیت نخبگان کرمانشاه برای توسعه استان به کارگیری شود

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری گفت: بیان مشکلات کرمانشاه از زبان نخبگان استان فرصت برطرف کردن آنها را فراهم می کند.
آیت الله محمدی عراقی: ظرفیت نخبگان کرمانشاه برای توسعه استان به کارگیری شود

car