آیت‌الله آملی‌لاریحانی: ایران حرف اول منطقه را می‌زند

آیت‌الله آملی‌لاریحانی: ایران حرف اول منطقه را می‌زند

رئیس قوه قضائیه با عنوان اینکه استقامت شهدا و خانواده‌های آنها به نطام ابهت بخشید و موجب خودباوری شد، گفت: امروز دشمنان می‌گویند که حرف اول منطقه با ایران است و این به برکت مجاهدت و آرمان‌های بلند شهداست.

آیت‌الله آملی‌لاریحانی: ایران حرف اول منطقه را می‌زند

(image)

رئیس قوه قضائیه با عنوان اینکه استقامت شهدا و خانواده‌های آنها به نطام ابهت بخشید و موجب خودباوری شد، گفت: امروز دشمنان می‌گویند که حرف اول منطقه با ایران است و این به برکت مجاهدت و آرمان‌های بلند شهداست.
آیت‌الله آملی‌لاریحانی: ایران حرف اول منطقه را می‌زند