آیا سکوت دستگاه دیپلماسی در برابر کشمیر حاصل نتایج برجام است؟!

آیا سکوت دستگاه دیپلماسی در برابر کشمیر حاصل نتایج برجام است؟!

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر با اشاره به سکوت دستگاه دیپلماسی در برابر فاجعه منا اعلام کرد: به نظر می رسد سکوت و انفعال دستگاه دیپلماسی تا حدودی به مذاکرات هسته‌ای و گروه ۱+۵ ربط دارد و سئوال ما از دستگاه دیپلماسی این است که آیا انفعال شما در برابر کشمیر حاصل از نتایج برجام است؟!

آیا سکوت دستگاه دیپلماسی در برابر کشمیر حاصل نتایج برجام است؟!

(image)

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر با اشاره به سکوت دستگاه دیپلماسی در برابر فاجعه منا اعلام کرد: به نظر می رسد سکوت و انفعال دستگاه دیپلماسی تا حدودی به مذاکرات هسته‌ای و گروه ۱+۵ ربط دارد و سئوال ما از دستگاه دیپلماسی این است که آیا انفعال شما در برابر کشمیر حاصل از نتایج برجام است؟!
آیا سکوت دستگاه دیپلماسی در برابر کشمیر حاصل نتایج برجام است؟!

دانلود سریال و آهنگ