آنگلا مرکل: امنیت اروپا با روسیه امکان پذیر است

آنگلا مرکل: امنیت اروپا با روسیه امکان پذیر است

صدر اعظم آلمان تضمین امنیت دراز مدت اروپا را در همکاری با روسیه دانست.

آنگلا مرکل: امنیت اروپا با روسیه امکان پذیر است

(image)

صدر اعظم آلمان تضمین امنیت دراز مدت اروپا را در همکاری با روسیه دانست.
آنگلا مرکل: امنیت اروپا با روسیه امکان پذیر است

خرید بک لینک

گیم پلی استیشن