آنچه در نود گذشت/ نوستالژی ۱۷ ساله عادل و گروهش؛پنالتی پرسپولیس سوخت!

آنچه در نود گذشت/ نوستالژی ۱۷ ساله عادل و گروهش؛پنالتی پرسپولیس سوخت!

۹۰ شب گذشته بیش از هر چیزی تحت تاثیر سالگرد هفدهم تاسیس این برنامه بود.

آنچه در نود گذشت/ نوستالژی ۱۷ ساله عادل و گروهش؛پنالتی پرسپولیس سوخت!

(image)

۹۰ شب گذشته بیش از هر چیزی تحت تاثیر سالگرد هفدهم تاسیس این برنامه بود.
آنچه در نود گذشت/ نوستالژی ۱۷ ساله عادل و گروهش؛پنالتی پرسپولیس سوخت!

تکنولوژی جدید