آمریکا معافیت شرکت چینی از مجازات نقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد

آمریکا معافیت شرکت چینی از مجازات نقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد

دولت آمریکا روز جمعه برای دومین بار معارفیت موقت یک شرکت چینی از جرایم مرتبط با نقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد.

آمریکا معافیت شرکت چینی از مجازات نقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد

(image)

دولت آمریکا روز جمعه برای دومین بار معارفیت موقت یک شرکت چینی از جرایم مرتبط با نقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد.
آمریکا معافیت شرکت چینی از مجازات نقض تحریم‌های ایران را تمدید کرد

دانلود سریال و آهنگ