آمار و اطلاعات جالب از ۴۹۱ شهید گمنام مدفون در دانشگاه‌های کشور

آمار و اطلاعات جالب از ۴۹۱ شهید گمنام مدفون در دانشگاه‌های کشور

قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی آمار و اطلاعات جامعی پیرامون ۴۹۱ شهید گمنام مدفون در دانشگاه های کشور منتشر کرد.

آمار و اطلاعات جالب از ۴۹۱ شهید گمنام مدفون در دانشگاه‌های کشور

(image)

قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی آمار و اطلاعات جامعی پیرامون ۴۹۱ شهید گمنام مدفون در دانشگاه های کشور منتشر کرد.
آمار و اطلاعات جالب از ۴۹۱ شهید گمنام مدفون در دانشگاه‌های کشور

آپدیت نود32 ورژن 7

قدیر نیوز