آمار وحشتناک یونیسف از کودکان جنگ/ چرا سازمان ملل همیشه ناتوان است؟

آمار وحشتناک یونیسف از کودکان جنگ/ چرا سازمان ملل همیشه ناتوان است؟

بیش از ۵۰۰ هزار کودک آواره سوری در ترکیه به سر می‌برند و تنها ۱۷۵ هزار تن از آن‌ها فرصت سوادآموزی دارند. این بدان معنا است که نسل بعدی سوریه در بی‌سوادی و ناآگاهی به سر خواهند برد.

آمار وحشتناک یونیسف از کودکان جنگ/ چرا سازمان ملل همیشه ناتوان است؟

(image)

بیش از ۵۰۰ هزار کودک آواره سوری در ترکیه به سر می‌برند و تنها ۱۷۵ هزار تن از آن‌ها فرصت سوادآموزی دارند. این بدان معنا است که نسل بعدی سوریه در بی‌سوادی و ناآگاهی به سر خواهند برد.
آمار وحشتناک یونیسف از کودکان جنگ/ چرا سازمان ملل همیشه ناتوان است؟

آپدیت نود32 ورژن 8

آلرژی و تغذیه