آمار ارتکاب جرم در حوزه محیط زیست کاهش نیافته است

معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: اخیرا احکام را در حوزه محیط زیست با جدیت در محاکم دنبال می‌کنیم و این احکام بعد از صدور نیز به طور کامل اجرا شده است اما آمار ارتکاب جرم در حوزه محیط زیست کاهش نیافته‌اند.