آقای زنگنه! مذاکره و قرارداد «محرمانه» با «توتال» چه توجیهی دارد؟

اگربناست پروژه ها براساس مناقصه واگذار بشوند، مذاکره و قرارداد محرمانه با توتال برای واگذاری میدان آزادگان چه توجیهی دارد؟