آغاز طرح کنترل معاینه فنی خودروها/ ساعات طرح زوج و فرد و ترافیک به روال عادی بازگشت

آغاز طرح کنترل معاینه فنی خودروها/ ساعات طرح زوج و فرد و ترافیک به روال عادی بازگشت

ساعات دو طرح زوج و فرد و ترافیک در پایتخت با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، به روال عادی بازگشت.

آغاز طرح کنترل معاینه فنی خودروها/ ساعات طرح زوج و فرد و ترافیک به روال عادی بازگشت

(image)

ساعات دو طرح زوج و فرد و ترافیک در پایتخت با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، به روال عادی بازگشت.
آغاز طرح کنترل معاینه فنی خودروها/ ساعات طرح زوج و فرد و ترافیک به روال عادی بازگشت

بک لینک رنک 7

کانون نماز