آغاز سفر جهادی دانشجویان دانشگاه شریف به خراسان جنوبی

آغاز سفر جهادی دانشجویان دانشگاه شریف به خراسان جنوبی

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه شریف به مناطق محروم استان خراسان جنوبی آغاز و تا ۴ مرداد ادامه دارد.

آغاز سفر جهادی دانشجویان دانشگاه شریف به خراسان جنوبی

(image)

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه شریف به مناطق محروم استان خراسان جنوبی آغاز و تا ۴ مرداد ادامه دارد.
آغاز سفر جهادی دانشجویان دانشگاه شریف به خراسان جنوبی

ایرانی