آزمون ملی پیش کارورزی دانشجویان پزشکی به صورت الکترونیک برگزار می‌شود

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی برای اولین بار در منطقه ۷ آمایشی به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.