آزمون شبیه‌سازی کنکور در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد

آزمون شبیه‌سازی کنکور سراسری، صبح امروز در پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد، محل برگزاری آزمون‌های سراسری در این شهرستان برگزار شد.