آزادکاران المپیکی پرونده سلامت تشکیل دادند

کشتی‌گیران المپیکی برای تشکیل پرونده سلامت خود با حضور در کلینیک فدراسیون پزشکی ورزشی تحت معاینات تخصصی قرار گرفتند.