آزادسازی ۶ روستا در دولاب عراق

آزادسازی ۶ روستا در دولاب عراق

در ادامه عملیات ضد تروریستی، نیروهای عراقی موفق به آزادسازی ۶ روستا از چنگ داعش در منطقه دولاب در غرب این کشور شدند.

آزادسازی ۶ روستا در دولاب عراق

(image)

در ادامه عملیات ضد تروریستی، نیروهای عراقی موفق به آزادسازی ۶ روستا از چنگ داعش در منطقه دولاب در غرب این کشور شدند.
آزادسازی ۶ روستا در دولاب عراق

گوشی موبایل