آزادسازی روستای «حوش نصری» در دمشق

آزادسازی روستای «حوش نصری» در دمشق

یگانی از ارتش سوریه روستای حوش نصری در غوطه شرقی حومه دمشق را از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد کرده است.

آزادسازی روستای «حوش نصری» در دمشق

(image)

یگانی از ارتش سوریه روستای حوش نصری در غوطه شرقی حومه دمشق را از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد کرده است.
آزادسازی روستای «حوش نصری» در دمشق

شهرداری