آخرین یارانه امسال، همین امشب واریز می‌شود

شصت و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه سال جاری، همین امشب واریز می‌شود.