آتش سوزی جنگل ها و مراتع گیلانغرب مهار شد

آتش سوزی جنگل ها و مراتع گیلانغرب مهار شد

فرماندار گیلانغرب از مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع این شهرستان خبر داد و گفت: در این آتش سوزی بیش از پنج هکتار از جنگل های منطقه چیکان منصوری در بخش گواور از توابع این شهرستان در آتش سوخت.

آتش سوزی جنگل ها و مراتع گیلانغرب مهار شد

(image)

فرماندار گیلانغرب از مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع این شهرستان خبر داد و گفت: در این آتش سوزی بیش از پنج هکتار از جنگل های منطقه چیکان منصوری در بخش گواور از توابع این شهرستان در آتش سوخت.
آتش سوزی جنگل ها و مراتع گیلانغرب مهار شد

عکس